Architectuurstudio Kloek
architectuur - interieur - stedenbouw - expertise
voorpagina16.png

stedenbouwkundige ingreep

 

Bilan Chicane

Het Sportpleinpad te Kessel-Lo

Schema 1: Situatie schets

- Sportpleinpad:  

  • Doodlopend straatje voor de garageboxen van de buren

  • Verkeersarm wandelpad dat uitkomt bij de sportvelden

  • ‘Fietssnelweg’ parallel met de Diestsesteenweg

- Speeltuin voor (kleine) kinderen uit de buurt


spp1.jpg
 
spp12.jpg

Schema 2: Conflict

Overstekende of voetballende kinderen uit de woningen langst het sportpleinpad komen bruusk in conflict met gejaagde pendelaars. Door het gebrek aan zichtbaarheid omdat de garagboxen metéén op het sportpleinpad uitgeven, ontstaat er een gevaarlijke situatie voor de zwakste weggebruiker van dit pad: de spelende kinderen. 

spp13.jpg

Schema 3: Bilan Chicane

We creëren een nieuw evenwicht door de fietssnelweg om te leiden langs de sporthal. Het originele sportpleinpad wordt ingegroend en slechts voorzien van 2 kasseistroken om de fietsers te ontmoedigen. 

Aan het einde van dit pad kunnen we en eenvoudig dichtvallend poortje plaatsen zoals ook wel wordt toegepast in natuurgebieden. Wandelaars kunnen probleemloos passeren, maar fietsers zullen moeten afstappen.

spp14.jpg

Schema 4: Uitbreiding speeltuin/groenzone

Aangezien de speeltuin in helling ligt naar de sporthal, maken we gebruik van de natuurlijke helling om de kinderen de toegang tot het fietspad te doen ‘vertragen’. Aan de rand van de speel- en groenzone zorgt  middelhoge groenaanleg voor een buffer tussen het fietspad en de speelzone.

spp15.jpg

Schema 5: vrije loopzone honden

Aan de zijmuur van de sport- en turnhal stellen we een vrije loopzone voor honden voor waar de dieren met hun baasje ongehinderd kunnen rondlopen.

spp16.jpg